plum@plummac.com +48 85 749 70 00
FAQ

NAJCZĘŚCIEJ

ZADAWANE PYTANIA

Wybierz interesujące Cię zagadnienie aby przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z nim związane.

URZĄDZENIA

  Co może powodować iż MacBAT5 po wyjęciu przekładki baterii nie włącza się?

  Przyczyną może być odgięcie styków koszyka baterii podczas wyjmowania przekładki.

  Należy docisnąć styki koszyka i ponownie włożyć baterię.

  Jak mogę wykonać kasowanie danych przelicznika?

  W celu kasowania danych przelicznika należy skontaktować się z Działem Technicznym w celu wygenerowanie hasła dziennego do danego przelicznika.

  Urządzenie MacMAT IV nie podejmuje komunikacji z modułem rozszerzeń.

  MacMAT IV komunikuje się z modułami rozszerzeń tylko poprzez COM3 przelicznika.

  Jeśli transmisja jest prawidłowo podłączona, a przelicznik nadal nie odczytuje modułów sprawdź konfigurację przelicznika poprzez oprogramowanie ConfIT!.*

  * W szczególności sprawdź,  czy ustawiony jest poprawny adres modułu.

  Co należy zrobić aby zaktualizować przelicznik?.

  Każdy przelicznik może być zaktualizowany nawet będąc na obiekcie.

  Do każdego przelicznik wymagane będzie hasło serwisowe jednodniowe oraz instrukcja wymiany oprogramowania dostępne po kontakcie z Działem Technicznym.

NARZĘDZIA KONFIGURACJI

  Dlaczego nie można zmienić parametrów przelicznika za pomocą oprogramowanie ConfIT!

  Aby zmienić dane parametrów przelicznika należy po pierwsze w górnym oknie programu sprawdzić poprawność danych logowania.

  Jeżeli dane logowania są poprawne należy sprawdzić stan zapełnienia pamięci alarmów *

   

  * Przy wartości >80% przelicznik jest zablokowany i nie ma możliwości żadnej modyfikacji parametrów poza wyzerowaniem stanu pamięci.

   

  Dlaczego urządzenie MacBAT5 nie loguje się do sieci.

  W oknie diagnostycznym oprogramowania ConfIT! sprawdź, na jakim etapie zatrzymuje się logowanie przelicznika.

   

  W przypadku np. nie wykrycia karty SIM sprawdź, czy karta jest poprawnie włożona w simholder.

  Co należy zrobić aby przywrócić hasło dla konta USER-000 lub 100000

  Istnieje możliwość zmiany zapomnianego hasła stałego.

  W tym celu należy skontaktować się z serwisem technicznym.

INNE PYTANIA

  Czy przelicznik może obsłużyć kilka ciągów pomiarowych?

  Nie.

  Każdy przelicznik działa tylko na jednym ciągu pomiarowym.

  Nie ma możliwości rozszerzenia jego funkcjonalności do obsługi większej ilości ciągów pomiarowych

  Dlaczego czujnik ciśnienia wskazuje wyższe ciśnienia niż manometr?

  Czujniki ciśnienia wykorzystywane w przelicznikach są w wykonaniu ABS, czyli doliczają do ciśnienia roboczego ciśnienie atmosferyczne, które wykorzystywane jest do przeliczeń.

  Dlaczego nowe przeliczniki mają już naliczoną objętość na liczniku Vb?

  Zgodnie z dyrektywą MID licznik Vb ma blokadę uniemożliwiającą jego edycję przez użytkownika,

  Naliczona objętość powstaje w czasie oceny zgodności.

  Nietypowa praca przetwornika Aplisens z przelicznikiem MacMAT IV

  Jeśli przelicznik i przetwornik pokazują te same wartości prądów dla niskich poziomów, zaś ich wskazania różnią się dla wyższych zakresów prądów (przelicznik pokazuje niższy prąd niż przetwornik), należy sprawdzić, czy w przetworniku została założona i dobrze dokręcona zwora bocznikująca wewnętrzny rezystor 240 Ohm.

WYPEŁNIJ FORMULARZ, JEŻELI CHCESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ.