plum@plummac.com +48 85 749 70 00
Produkt

Cyfrowy przetwornik temperatury
MacT II

Rozwiązania PLUM

Cyfrowy przetwornik temperatury MacT II

Cyfrowy przetwornik temperatury z termometrem rezystancyjnym PT100.

Cyfrowa obróbka sygnału, z pełną kompensacją temperaturową, ustabilizowany czujnik pomiarowy, zapewniający wysoką jakość pomiaru.

Przetwornik jest kalibrowany i każdorazowo sprawdzany w pełnym zakresie warunków pracy.

Przetwornik posiada możliwość komunikacji bezpośredniej z systemami nadrzędnymi, z zastosowaniem przemysłowych Protokołów.

Przetworniki tego rodzaju stosowane są tam, gdzie oczekuje się wysokiej pewności pomiaru w czasie eksploatacji.

Stosowane wzorce pomiarowe, bezpośrednio nadzorowane przez Laboratorium Akredytowane, gwarantują wysoką spójność pomiarową.

Proces produkcji przyrządów pomiarowych jest wsparty przez wysoko wykwalifikowany personel laboratoryjny.

  • Wielopunktowa kalibracja czujnika ciśnienia skompensowana w skrajnych warunkach pracy -25 do 55oC
  • Przetwornik temperatury z linearyzacją charakterystyki przetwarzania czujnika platynowego Pt100 klasy A
  • Wbudowane przemysłowe protokoły cyfrowej transmisji danych Modbus RTU oraz GAZ-MODEM
  • 2Bezpośrednia cyfrowa komunikacja z zewnętrznymi systemami SCADA, DSC, PLC, urządzeniami nadrzędnymi przez szeregowy port RS485
  • Zdalny dostęp do zaawansowanej konfiguracji, diagnostyki przez zewnętrzny WEB serwer
  • Przetworniki są dostępne jako wersie w wykonaniu przeciwwybuchowym, w wykonaniu iskrobezpiecznym, potwierdzone certyfikatem ATEX
  • Adjustacja metrologiczna z autoryzacją uprawnień.
  • Szeroki zakres napięć zasilających od 5 ÷ 30 V DC
  • Przemysłowe złącze HAN4A

Pełna dokumentacja techniczna do pobrania dostępna po zalogowaniu do Panelu Klienta.

Utwórz Konto Klienta PLUM aby uzyskać nieograniczony dostęp do aktualnych materiałów technicznych, plików systemowych oraz dokumentacji technicznej.

WYPEŁNIJ FORMULARZ, JEŻELI CHCESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ.